ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *
کد امنیتی *
Reload Captcha

 

 

 

 

رادارهای ويژه هوابرد، دانشگاه امام حسين (ع)، ايران، تهران،1365


 

 

M. Javanmard, Electromagnetics: fields and waves, an undergraduate book, Tehran, Iran, 1990 


 

 

M. Javanmard, “Medical Applications of Lasers and Mazers”, Eettelaat-e-Elmi, Tehran, Iran, Januaru 1987. 


 

 

M. Javanmard, “Artificial Intelligence and Simulation Modelling”, First Iranian Students Conference In Canada, Ottawa, Canada, 1989. 


 

 

M. Javanmard, R. Tervo, and P. A. Paker, “Voice Input/Output Communication System For a Severely Disabled Dysarthric Person” Proceedings of the international Conference on Control and Modelling ICCM 90, Tehran, Iran, 1990. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Ultrasound Image Processing I”, IRIS-Precarn Second Annual Conference, Montreal, Quebec, Canada, 1992. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Ultrasound Image Processing II”, IRIS-Precarn Third Annual Conference, Ottawa, Ontario, Canada, 1993. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Voice Control: Noise Performance Evaluation”, First Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE-93, Tehran, Iran, 1993. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Ultrasound Image Processing”, The 36th IEEE Midwest Symposium on Circuits and Systems, Detroit, Michigan, USA, 1993. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Ultrasound Image IN Tissue Characterization I”, Third Iranian Conference on Electrical Engineering, I CEE-95, Tehran, Iran, 1995. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Simulation of Dynamic System” IRIS-Precarn Fifth Annual Conference, Vancover, BC, Canada, 1995. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Ultrasound Image in Tissue Characterization II”, IASTED International Conference on Modelling and Simulation, Pittsburg, USA, 1995. 


 

 

M. Javanmard and M.M Bayoumi, “Inverse Problem Approach To Ultrasound Imaging”, 1995 IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics, Vancouver, BC, Canada, 1995. 


 

 

Javanmard, M., “Interdisciplinary Research: Performance and Policy Issues, IRIS-Precarn Fifth Annual Conference, Vancouver, BC, 1995. 


 

 

Javanmard, M., “Corporate Planning: Techniques and Applications”, IRIS-Precarn Seventh Annual Conference, Ottawa, Ontario, 1997. 


 

 

نظريه معكوس در پردازش امواج وراء صوتی، سمينار پردازش تصاوير پزشكی، پژوهشكده دانشهای بنيادی، پژوهشكده سيستم‌های هوشمند، ايران، تهران، آبان 1378 


 

 

علل روانشناختی انحراف اجتماعی و بزهكاری، ”مقاله برتر“، همايش نظم و دانش، معاونت اجتماعی ناجا، ايران، تهران، دی 1378. 


 

 

تعيين سرعت انتشار در لايه‌ها بر اساس اصل بيشينه آنتروپی، ”لوح افتخار هيجدهمين گردهمايی علوم زمين“، سازمان زمين و اكتشافات معدنی كشور، وزارت معادن و فلزات، ايران، تهران، بهمن 1378. 


 

 

اثر اغتشاش بر عملكرد دستگاه تعاملی محاوره‌ای، ”مقاله اول“، نهمين كنفرانس مهندسی پزشكی ايران، شورايعالی برنامه‌ريزی ، كميته مهندسی پزشكی، ايران، تهران، اسفند 1378. 


 

 

تصوير نگاری پزشكی وراء صوتی به روش مسئله معكوس، نهمين كنفرانس مهندسی پزشكی ايران، شورای عالی برنامه‌ريزی، كميته مهندسی پزشكی، ايران، تهران، اسفند 1378. 


 

 

روش داپلر: سنجش حجم، تجزيه و تحليل امواج جريان خون، نهمين كنفرانس مهندسی پزشكی‌ايران، شورای عالی برنامه‌ريزی، كميته مهندسی پزشكی، ايران، تهران، اسفند 1378. 


 

 

مطالعه كارايی دو ميكروفون شانه‌ای در يك تشخيص دهنده كلمات مجزا، اولين كنفرانس علمی و كاربردی سازمان صنايع هوافضا، ايران، تهران، شهريور 1379. 


 

 

A spectral Approach to Ultrasonic Scattering from Human Tissue, اولین کنفرانس بین المللی پرتو ها و نقش آن در تشخیص و درمان، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهر ماه 1379. 


 

 

تمركز مصنوعی امواج ماوراء صوتی، نهمين كنفرانس مهندسی برق، ايران، تهران، دانشگاه صنعت آب و برق، ارديبهشت 1380. 


 

 

اندازه گیری و کنترل نويز ترافيك شهری، ”مقاله برتر“، اولين همايش فنآوری الكترونيك و پليس، ايران، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، ارديبهشت 1383. 


 

 

چالشهای بکارگیری GIS سازمانی در ایران، سيد حسين ثنائی نژاد، حسنعلی فرجی سبكبار، دکتر مهدی جوانمرد ، ”مقاله برتر“، اولين همايش فنآوری الكترونيك و پليس، ارديبهشت 1383. 


 

 

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در فرماندهی و کنترل(ICT)، فصلنامه علمی – تخصصی مهندس اسوه، سال اول، شماره اول، بهار 1384. 


 

 

فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1384. 


 

 

پیش نگری فنآوری در حقوق جزای اطلاعاتی، گزارش کار آموزی، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، زمستان 1384. 


 

 

فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نظام مدیریت شهری، فصلنامه علمی – تخصصی مهندس اسوه، سال اول، شماره چهارم و پنجم، تابستان و پاییز 1385. 


 

 

مولفه های نظم عمومی و امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و پیامبر اعظم (ص)، ”مقاله برتر“، همايش علمی - پژوهشی بررسی سیره سیاسی- اجتماعی پیامبر اعظم (ص)، ايران، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، اسفند 1385. 


 

 

بازشناسی جایگاه بسیج با رویکرد سیستمی در اداره کشور، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات بسیج، سال دهم، شماره 35، تابستان 1386. 


 

 

اینترنت ملی بستر توسعه ملی، فصلنامه توسعه، سال دوم، شماره 4، زمستان، 1386. 


 

 

ترویج سیره نبوی در تحقق پلیس جامعه محور، ”مقاله برتر“، همايش ملی جامعه ایمانی، پلیس جامعه محور، ايران، تهران، دانشگاه علوم انتظامی، اسفند 1386. 


 

 

پژوهش در فرآیند توسعه پایدار، فصلنامه توسعه، سال دوم، شماره 8، تابستان 1387. 


 

 

بازآرایی فرهنگی و تاثیر مولفه های روانی در دفاع غیر عامل، اولین همایش علمی- پژوهشی پدافند غیر عامل، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، آذر ماه 1387. 


 

 

نقش معنویت در ایجاد امنیت فراگیر و صحت عمل کارکنان ناجا، ”مقاله برتر“، همايش علمی –پژوهشی نوآوری در ارتقا معنویت و بینش سیاسی کارکنان ناجا، اسفند 1387. 


 

 

امنیت ملی دفاعی نامتقارن در عصر جنگ نرم، دومین همایش علمی- پژوهشی پدافند غیر عامل، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، دی ماه 1388. 


 

 

پدافند غیر عامل هوشمند و امنیت ملی جمهوری اسلامی، دومین همایش علمی- پژوهشی پدافند غیر عامل، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، دی ماه 1388 


 

فنآوری های جدید و ابزار مواجهه با جنگ نرم، اولین همایش ملی جنگ نرم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، پاییز 1389